(Ủy thác. Cũng xem Thiến | Tâm sự)

…Sợi chỉ tượng trưng cho mọi thứ liên kết với nhau tất cả các trạng thái tồn tại. Tất cả mọi thứ được thực hiện trong giấc mơ với các chủ đề tương đương với những gì phải làm với bất kỳ vấn đề hoặc vấn đề phức tạp. Những sợi dây kim loại quý phái thông báo những thành công nhờ sự khôn khéo và tài ngoại giao….

(Xem Steelyard)

(Xem Sương mù)

(Xem Treo quần áo)

Nguy hiểm và nghịch cảnh.

(Xem Béo)

Niềm vui cuộc sống.

(Xem Đào mộ | Khai quật | Mộ)

(Xem Mihrtib)

(Xem Mihrab)

(Xem Bực tức)